Trainingen voor bedrijven > Training Leidinggeven

Training leidinggeven

De (in-company) training leidinggeven door RMO Coaching & Training kenmerkt zich door een hoog praktisch gehalte. Uiteraard worden er enkele theoretische modellen gebruikt maar het accent leert op ‘learning by doing’. Dus met veel praktijkvoorbeelden en oefeningen de leidinggevende kwaliteiten versterken en leren effectief leidinggeven.

Het verloop van de training leiderschap

  1. Een uitgebreide intake met de opdrachtgever. Wat wil de organisatie bereiken? Wat is de visie op leidinggeven? Wat is de missie en hoe wordt die geoperationaliseerd.
  2. Individuele gesprekken met de leidinggevenden die getraind gaan worden. Hoe is hun visie op leidinggeven en de missie van hun organisatie. Hoe is de samenwerking? Waar liggen de accenten van hun leidinggeven wat willen zij bereiken?
  3. Een coach van RMO Coaching & Training zal enkele dagdelen ‘meelopen’ met diverse leidinggevenden. Bijvoorbeeld een dag ‘op de vloer’; of een werkoverleg bijwonen. Deze praktijkobservaties geven vaak een goede inkijk in de bedrijfscultuur en – structuur.
  4. RMO Coaching & Training stelt een programma op dat wordt besproken met zowel de opdrachtgever als met de leidinggevenden. Dit vergroot het draagvlak voor de training. In dit programma worden de accenten aangegeven die tijdens de training aan de orde komen.

Assesment leidinggevenden

Een belangrijk aspect van onze training leidinggeven is een uitgebreid assessment van iedere deelnemer aan de training. Dit omvat:

  • Analyse persoonlijkheidskenmerken
  • Algemene intelligentie
  • Communicatiestijlen
  • Een MetaProgrammaAnlyse MindSonar
  • Leiderschapsstijlen volgens Situationeel Leiderschap

Het verloop van de training leidinggeven

Tijdens de eerste trainingen zal veel aandacht geschonken worden aan teamwork en teambuilding. Wat komt er allemaal bij kijken om een goed team te bouwen en effectief leiding te geven?

In dit kader wordt ook ingegaan op de visie, doelstellingen van het team, relatie met de organisatiedoelstellingen en de koers van de organisatie.

De trainingen bestaan uit praktijkoefeningen. De leiderschapsvaardigheden worden in groepsverband getraind. De groep leert elkaar effectief feedback te geven en deze toepassen op elkaars leerproces. De groepstrainingen worden afgewisseld met individuele coachingsgesprekken. Dit zorgt voor veiligheid buiten de groep. Samen met de coach onderzoekt de leidinggevende zijn aanpak en optreden tijdens de training: wat zijn de leermomenten? Wat kan er nog versterkt worden en wat is daar voor nodig? De testresultaten zijn daarbij behulpzaam. De training wordt afgesloten met een certificeringsexamen en een uitgebreide evaluatie met de deelnemers en de opdrachtgever.

Naast de training Leidinggeven, bieden we ook een training aan over situationeel leiderschap.

Training leidinggeven bij RMO

Sinds 1999 hebben wij ruim 500 trajecten succesvol afgerond. Onze trainingen worden vaak in groepen gegeven waarbij deelnemers zich als individu kunnen inschrijven. Op verzoek verzorgen wij ook een incompany-training op maat voor teams of afdelingen.

Wil je meer weten over onze trainingen of een kennismakingsafspraak maken?

Wil je meer weten wat wij voor jou of jouw organisatie kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op dan bespreken we graag de mogelijkheden voor een training.