Loopbaanadvies > Intelligentieonderzoek

Intelligentieonderzoek

RMO Coaching & Training maakt gebruik van diverse intelligentietests. Al onze testen zijn door de COTAN goedgekeurd. Dit betekent dat ze als test het hoogst op betrouwbaarheid en validiteit scoren. Deze testen dragen daarom bij aan een goed zelfinzicht. Een capaciteitentest levert ook vaak nieuwe informatie op die vooraf voor de deelnemer nog niet bekend was. Bijvoorbeeld over kwaliteiten en talenten waar men nog niet aan gedacht heeft of niet wist dat hij/zij deze had. Dit onbekende gebied biedt veel van onze coachees nieuwe mogelijkheden.

Wat is intelligentie?

Intelligentie kan gezien worden als het vermogen van iemand om werkzaamheden uit te voeren die denkkracht vragen om tot een gewenste oplossing of resultaat te komen. Intelligentie geeft aan op welk denkniveau je goed tot je recht komt en welk niveau van opleiding goed bij je past. Daarnaast geeft je intelligentieniveau vaak een goede indicatie van je ontwikkelingspotentieel. Alle testen die RMO Coaching & Training gebruikt van zijn door de COTAN (Commissie Testaangelegenheden Nederland) als valide en betrouwbaar beoordeeld. De testen die wij gebruiken maken onderscheid in opleidingsniveau:

 • Lager beroepsonderwijs
 • Middelbaar beroepsonderwijs
 • Hoger beroepsonderwijs
 • Wetenschappelijk onderwijs

Aspecten die gemeten worden tijdens een capaciteitentest

 1. Logisch redeneren

 2. Met logisch redeneren bedoelen we het vermogen om tot een logische conclusie te komen op basis van verbaal aangeboden informatie. Dit is een analytische capaciteit die in functies waarbij in complexe verbanden wordt gesproken, of waarbij complexe teksten moeten worden begrepen, van groot belang is.

 3. Numeriek analytische capaciteiten

 4. Een numerieke test houdt in dat je gevraagd wordt om een logisch verband in een reeks cijfers te ontdekken. Deze capaciteit is in functies waarbij gerekend moet worden of waarbij veel cijfermatig werk moet worden uitgevoerd van groot belang. Denk bijvoorbeeld aan financiële functies of technische functies. Op basis van numerieke gegevens moeten in dit soort functies conclusies getrokken worden.

 5. Verbaal analytische capaciteiten

 6. Bij een abstracte test wordt je gevraagd om een patroon te herkennen in een reeks met figuren. Vervolgens dien je dit patroon op een logische wijze toe te passen. Deze capaciteit is in functies met een grote mate van contextuele complexiteit van groot belang. In dit soort functies wordt vaak gevraagd naar een probleemoplossend vermogen.

 7. Abstractievermogen

 8. Dit is een verbale test. Er wordt gevraagd om uit een reeks worden er 2 te selecteren. Deze twee dienen samen met twee woorden die gegeven zijn een analogie te maken. Deze capaciteit is voornamelijk belangrijk in functies waarbij een goed verbaal of schriftelijk vermogen vereist is.

Bespreking van het intelligentieonderzoek

Het onderzoek zelf duurt 1.5 tot 2 uur. Na afloop van het onderzoek worden de resultaten hiervan in detail besproken. Er wordt duidelijk gemaakt wat een bepaald resultaat betekent maar ook wat je hier aan kan hebben. De meeste deelnemers komen tot inzichten die zij van tevoren niet verwacht hadden. De adviseur neemt hier daarom ruim de tijd voor. Uiteraard wordt met alle uitslagen vakkundig en vertrouwelijk omgegaan. Je ontvangt een uitgebreide rapportage van het onderzoek.

Intelligentieonderzoek bij RMO

Sinds 1999 hebben wij ruim 500 trajecten succesvol afgerond een intelligente onderzoek kan los uitgevoerd worden of als onderdeel van een traject.

 

Wil je meer weten of een kennismakingsafspraak maken?

Ben je benieuwd hoe een intelligentieonderzoek jou kan helpen? Neem nu contact met ons op, we helpen je graag.