Teams > Teamcoaching

Teamcoaching

Het samenwerken in teamverband stelt hoge eisen aan de teamleden. Soms kan het nodig zijn om de onderlinge samenwerking eens onder de loep te nemen en te onderzoeken hoe het team nog effectiever en productiever kan worden. Teamcoaching kan dan een zinvolle begeleidingsvorm zijn.

RMO Coaching & Training ondersteunt teams bij hun ontwikkelingsproces. Bijvoorbeeld als de onderlinge teamrelaties niet goed zijn of er gevoelens van onveiligheid bestaan. Ook als er een nieuw team is opgericht, bijvoorbeeld als er een project moet worden uitgevoerd, kan teamcoaching de effectiviteit en de snelheid van werken aanzienlijk bevorderen.

Onderdelen van teamcoaching:

  • Synergie tussen de teamleden realiseren: 1+1=3
  • De onderlinge samenwerking en verhoudingen
  • Elkaars sterke en minder sterke kanten leren kennen
  • Elkaars competenties leren benutten
  • Het nemen van gezamenlijke besluiten
  • Het ontwikkelen van gemeenschappelijk visie en aanpak
  • De zelfsturing van het team
  • Het genereren van meer ideeën en initiatieven
  • Het beter om kunnen gaan met belangentegenstellingen

Teamcoachingstrajecten bij RMO

Bij teamtrajecten die door ons worden begeleid wisselen we gemeenschappelijke activiteiten af met individuele activiteiten. Zodoende kan ieder teamlid ook individueel sparren met de coach in een veilige omgeving. Van ieder teamlid wordt een sterkte- en zwakteanalyse gemaakt waardoor bij iedereen een maximaal zelfinzicht ontstaat. Ook helpt het de teamleden bewust te worden van het effect dat zij hebben op de rest van het team en de teamprestaties. Persoonlijkheidskenmerken en communicatiestijlen zijn een paar voorbeelden die in de analyse aan de orde komen. Uiteraard worden de resultaten alleen met het betrokken teamlid besproken. Het teamlid zelf gebruikt de inzichten in zijn of haar teamgedrag. Bij de gemeenschappelijke activiteiten zijn de doelen die in gezamenlijkheid geformuleerd worden van belang. Daarnaast zijn ook vaardigheden als het geven en ontvangen van feedback aan en van elkaar, van groot belang.

Teamcoaching bij RMO

Sinds 1999 hebben wij ruim 500 trajecten succesvol afgerond. Naast individuele trajecten zoals loopbaancoaching, loopbaanonderzoek, intelligentieonderzoek en meer hebben wij ook veel teamtrajecten begeleid. Een investering in een teamtraject betaalt zich meestal vlug terug in toegenomen effectiviteit, productiviteit en plezier in het samenwerken.

Wil je meer weten of een kennismakingsafspraak maken?

Wil je meer weten wat wij voor jouw team kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op, wij maken graag kennis!