Teams > Teamontwikkeling

Teamontwikkeling en Teambuilding

Hoe beter teamleden samenwerken des te groter het rendement van het team en des te groter het werkplezier. Projectteams, afdelingen, werkgroepen, commissies, managementteams en nieuw gevormde teams hebben er belang bij om regelmatig stil te staan bij de onderlinge teamontwikkeling, communicatie, houding en gedrag. Dit geldt zelfs voor teams die zijn samengesteld uit meerdere organisaties.

Benieuwd wat wij voor jou kunnen betekenen? Plan een vrijblijvende kennismaking in.

Beter samenwerken als team

RMO Coaching & Training ondersteunt teams en neemt de feitelijke werksituatie als uitgangspunt. Wij starten met het team bij de dagelijkse gang van zaken en vinden daar de verbeteringen.
Doordat wij dicht bij de werkrealiteit blijven, blijkt het team makkelijk daadwerkelijk te veranderen. Onze aanpak is concreet: RMO Coaching & Training baseert de teamsamenwerking op een analyse vanuit zes perspectieven. In de praktijk zien wij dat bij effectieve teams deze voorwaarden voldoende uitgewerkt zijn.

Zes perspectieven bij teamontwikkeling

  1. Context

Is het team zich bewust van de rest van de organisatie, de klanten en marktontwikkelingen? Weet het team wanneer de belanghebbenden vinden dat het team goed presteert? Zijn er KPIs opgesteld? Is er tegenwind? Bij het contextuele perspectief gaat het om het kunnen inschatten en beïnvloeden van de krachten en factoren buiten het team zelf.

  1. Doelstellingen

Hoe vertaalt het team de verwachtingen van de omgeving in concrete doelstellingen? Hoe hoog legt het team de lat? Missie, visie en strategie zijn concreet geformuleerd en ook geaccepteerd door de teamleden. De doelstellingen leven en men voelt zich gecommitteerd.

  1. Taken en procedures

Hoe wordt het werk verdeeld? Zijn er uniforme manieren van werken of vindt ieder voor zich het wiel uit? Weet men waar men op afgerekend wordt? Er zijn teamnormen en – afspraken die voor iedereen helder zijn en door iedereen geaccepteerd. Er wordt efficiënt gewerkt: routinezaken gaan volgens afgesproken procedures met handzame formulieren en kosten minder tijd en energie. Er is afgesproken wie wat doet. Prestaties zijn meetbaar. Bij uitval van teamleden worden de taken vlot overgenomen.

  1. Communicatie en samenwerking

Hoe is de informatieoverdracht? Hoe worden afspraken gemaakt? Spreekt men elkaar aan? Geeft men elkaar complimenten? De manier van besluiten, de onderlinge interactie en de manier waarop conflicten worden aangegaan en opgelost verlopen soepel. Wederzijdse verwachtingen zijn uitgesproken. Men vertrouwt en waardeert elkaar.

  1. Leiderschap

Is de leider effectief en ondersteunend? Past zijn/ haar managementstijl bij de cultuur en doelstellingen van het team? Sluit de stijl van leidinggeven aan bij de behoefte van het team en wordt die als stimulerend en motiverend ervaren?

  1. Individu

Heeft ieder teamlid de inhoudelijke expertise en competenties om zijn taken uit te voeren? Kan ieder zijn persoonlijke ambities kwijt in het werk? Kwaliteiten en tekortkomingen zijn in kaart gebracht. Ieder heeft een zinvolle bijdrage. Talenten worden ingezet, aan persoonlijke ontwikkeldoelen gewerkt.

Teamontwikkeling bij RMO

Sinds 1999 hebben wij ruim 500 trajecten succesvol afgerond. Kenmerkend voor RMO Coaching & Training is dat verschillende interventies naast elkaar worden aangeboden. Zoals een doeltreffende combinatie van werkconferenties, training, individuele coaching, groepscoaching en teamcoaching of intervisie. Ieder traject bij RMO is maatwerk van loopbaancoaching tot intelligentieonderzoek.

Wil je meer weten of een kennismakingsafspraak maken?

Wil je meer weten wat wij voor jouw team kunnen betekenen? Neem dan nu contact met ons op, wij maken graag kennis!