Re-integratie > Re-Integratie tweede spoor

Re-integratie tweede spoor

RMO Coaching & Training wordt al jaren ingeschakeld voor re-integratie tweede spoor door het UWV voor individuele reïntegratie overeenkomsten (IRO’s). Samen met onze partner Fabius Opleidingen werken wij ook regelmatig voor diverse verzekeringsmaatschappijen. Er is veel kennis in huis over de relevante wetgevingen zoals de Wet Poortwachter en de WIA.

Wat is re-integratie tweede spoor?

Vaak is de reden is voor de re-integratie tweede spoor dat re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Vaak is door ziekte of arbeidsongeschiktheid zelfs terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten. Ook kan het voorkomen dat het soort werk waarvoor de werknemer nog wèl geschikt is bij de oude werkgever niet meer bestaat. Of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. Re-integratiebureau RMO kan zowel ondersteunen bij re-integratie eerste spoor (eigen werkgever) als bij re-integratie tweede spoor (andere werkgever). Bovendien kan re-integratie in het kader van 1ste spoor uitmonden in re-integratie 2e spoor, als de terugkeer bij de eigen werkgever mislukt.

De inhoud van een traject

Omdat het bij re-integratie vaak nodig is een loopbaanswitch te maken, besteden wij veel aandacht aan de interesses die iemand heeft in andere functies en organisaties. Vaak maakt een opleidings- of cursusadvies deel uit van het programma, want door om- of bijscholing worden kansen op de arbeidsmarkt vergroot. Naast vaardigheidsontwikkeling op het gebied van solliciteren wordt aandacht besteed aan:

  • Gesprekken voeren en het opbouwen van een netwerk
  • Het effectief kunnen houden van een pitch
  • Groei van zelfinzicht en zelfvertrouwen

Re-integratie Tweede Spoor bij RMO

Sinds 1999 hebben wij ruim 500 trajecten succesvol afgerond waaronder ook meerdere re-integratie trajecten. Een re-integratie traject kan heftig zijn voor de betrokken medewerker(s). Wij hechten er daarom ook veel belang aan dat ieder traject bij re-intergratiebureau RMO persoonlijk en maatwerk is. Een vertrouwd en persoonlijk contact met een van onze coaches staat hierbij voorop. Naast re-integratie helpen we ook graag bij de verdere loopbaan met bijvoorbeeld loopbaancoaching of andere soorten coaching.

Wil je meer weten of een kennismakingsafspraak maken?

Ben je benieuwd hoe RMO kan helpen middels een re-integratietraject of heb je vragen? Neem nu contact met ons op, we helpen je graag.