Coaching > Executive Coaching

Executive coaching

RMO Executive (ofwel Management) Coaching maakt managers bewust van de eisen die de organisatie aan hen stelt en koppelt deze vervolgens aan eigen doelen en mogelijkheden. Een manager leert zien welk gedrag hij – vaak onbewust – oproept en reflecteert met de RMO-coach op het waarom van dit gedrag. Management Coaching wordt regelmatig ingezet als werkzaam onderdeel van een (cultuur)veranderingstraject.

 • Welke overtuigingen, waarden of gewoontes zitten er achter?
 • In welke situaties zit dit gedrag in de weg?
 • Hoe kan hij dat veranderen?

Opbouw Executive Coaching

Het coachingstraject kan bestaan uit de volgende onderdelen:

 1. Kennismakingsgesprek met de gecoachte;
 2. Startgesprek met de gecoachte en diens leidinggevende over de verwachtingen van de organisatie;
 3. Vaststellen van concrete en haalbare coachingsdoelen aan de hand van een uitgebreide inventarisatie van waar de gecoachte nu staat en wat de organisatie in de toekomst verwacht;
 4. Inzicht verkrijgen in de mens achter de manager: zijn of haar overtuigingen, drijfveren, normen en waarden, leerstijlen, wijze van communiceren en de rol in het team. RMO helpt bij het vaststellen welke invloed deze facetten hebben op de werkwijze van de manager. Onderdelen van dit traject zijn een gedegen psychologisch onderzoek en een feedbackonderzoek waardoor het zelfbeeld wordt getoetst aan het beeld dat anderen hebben;
 5. Inzicht verkrijgen in de bedoeling en het effect van gedrag van de gecoachte;
 6. Coaching op feitelijke verandering van gedrag, overtuigingen en houding;
 7. Vervolggesprekken en een afsluitend gesprek met de gecoachte en diens leidinggevende;
 8. Door regelmatig met de organisatie af te stemmen, maken actuele bedrijfsontwikkelingen onderdeel uit van het programma. Hierdoor kan de gecoachte toetsen wat de merkbare gedragsveranderingen zijn binnen de organisatie.

Resultaat van Executive & Management Coaching

Het resultaat van management coaching is dat leidinggevenden beter functioneren door hun talenten optimaal te erkennen en in te zetten. Management Coaching helpt managers onder meer om adequaat bij te dragen aan ingrijpende veranderingsprocessen. Naast onze mogelijkheden tot managementcoaching bieden we ook loopbaancoaching meer. Bekijk het gemakkelijk op onze website.