Privacy Verklaring

Privacy Verklaring RMOCOACHING.NL

RMO Coaching & Training RMO Coaching & Training, gevestigd aan Korte Brugstraat 70, 4871 XT, Etten-Leur, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://rmocoaching.nl Korte Brugstraat 70, 4871 XT, Etten-Leur, Nederland +31620402242

Frans Reunis is de Functionaris Gegevensbescherming van RMO Coaching & Training hij is te bereiken via info+privacy@rmocoaching.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

RMO Coaching & Training verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info+privacy@rmocoaching.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

RMO Coaching & Training verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– RMO Coaching & Training analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– RMO Coaching & Training verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

RMO Coaching & Training neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van RMO Coaching & Training) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

RMO Coaching & Training bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Zoals als je het contactformulier op onze website invult. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

naam > Zo lang als nodig, maximaal 6 maanden > Om contact met je op te kunnen nemen

telefoonnummer > 2 jaar > Om contact met je op te kunnen nemen

email > 2 jaar > Om contact met je op te kunnen nemen

Delen van persoonsgegevens met derden

RMO Coaching & Training verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van Google Analytics op de Website

De Website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wanneer u niet wilt dat uw websitebezoek wordt gemeten door Google Analytics, dan kunt u via de Analytics-website eenvoudig een tool downloaden waarmee Google Analytics wordt geblokkeerd.

  • Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten;
    Wij delen geen gegevens met Google;
    Wij verwerken je gegevens anoniem, zonder je IP adres op te slaan;
    Wij gebruiken deze gegevens niet voor advertentiedoeleinden, zoals retargeting via social media of het Google Display Network.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

RMO Coaching & Training gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. RMO Coaching & Training gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Cookies die wij plaatsen

name: _ga
provider: rmocoaching.nl
type: HTTP
expiry: 2 years
First found URL: https://rmocoaching.nl/
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 11
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5ZRCK4G
Data is sent to: United States (adequate)

name: _gat
provider: rmocoaching.nl
type: HTTP
expiry: Session
First found URL: https://rmocoaching.nl/
Cookie purpose description: Used by Google Analytics to throttle request rate
Initiator: Script tag, page source line number 11
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5ZRCK4G
Data is sent to: United States (adequate)

name: _gid
provider: rmocoaching.nl
type: HTTP
expiry: Session
First found URL: https://rmocoaching.nl/
Cookie purpose description: Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website.
Initiator: Script tag, page source line number 11
Source: https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5ZRCK4G
Data is sent to: United States (adequate)

Category: Marketing 
Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

name: _hjIncludedInSample
provider: rmocoaching.nl
type: HTTP
expiry: Session
First found URL: https://rmocoaching.nl/
Cookie purpose description: Determines if the user’s navigation should be registered in a certain statistical place holder.
Initiator: Script tag
Source: https://rmocoaching.nl/
Data is sent to: Netherlands (adequate)

name: collect
provider; google-analytics.com
type: Pixel
expiry: Session
First found URL: https://rmocoaching.nl/
Cookie purpose description: Used to send data to Google Analytics about the visitor’s device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels.
Initiator: Script tag, page source line number 11
Source: https://www.google-analytics.com/r/collect?v=1&_v=j68&aip=1&a=1856222856&t=pageview&_s=1&dl=https%3A%2F%2Frmocoaching.nl%2F&ul=en-us&de=UTF-8&dt=RMO%20Coaching%20%26%20Training%20%7C%20Etten-Leur%20%7C%20Sinds%201999&sd=24-bit&sr=1024×768&vp=997×739&je=0&_u=YEBAAAAB~&jid=731409192&gjid=1343468970&cid=1361676679.1527313103&tid=UA-116990987-1&_gid=450544747.1527313103&_r=1&gtm=G4s5ZRCK4G&z=1647714654
via https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id=GTM-5ZRCK4GData is sent to: United States (adequate)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door RMO Coaching & Training en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info+privacy@rmocoaching.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

RMO Coaching & Training wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

RMO Coaching & Training neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info+privacy@rmocoaching.nl